Дневник на етикетите

(за „Живеем в малка къща — мезонет…“ от Борис Младенов-Young)

Дата Етикет Потребител